Algemene voorwaarden

Fussy LtdBedrijfsnummer 12462889 29Twickenham Road, Londen, E11 4BN, Verenigd Koninkrijk 30 april 2020 SERVICEVOORWAARDEN

1 OVERZICHT

1.1 Deze website wordt beheerd door fussy. fussy. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

1.2 Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn.

1.3 Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

1.4 Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

1.5 Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

2 ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

2.1 Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u gebruik te laten maken van deze site.

2.2 U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

2.3 U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

2.4 Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

3 ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

3.2 U begrijpt dat uw content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via het netwerk.

3.3 U stemt ermee in geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

3.4 De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

4 NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

4.1 Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

4.2 Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

5 WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

5.1 De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

6 PRODUCTEN OF DIENSTEN

6.1 Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

6.2 We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor accuraat is.

6.3 Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die we aanbieden. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

6.4 Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

7 NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

7.1 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

7.2 U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees voor meer informatie ons Retourbeleid.

8 OOPTIONELE HULPMIDDELEN

8.1 Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle hebben of inbreng hebben.

8.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang bieden tot dergelijke tools "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

8.3 Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s).

8.4 We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

9 LINKS VAN DERDEN

9.1 Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

9.2 Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

10 OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

10.1 Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

10.2 Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

10.3 U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden niet op een andere manier misleiden wat betreft de herkomst van uw berichten.

10.4 opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geplaatste opmerkingen.

11 PERSOONLIJKE INFORMATIE

11.1 Als u persoonlijke informatie verstrekt via de winkel, valt dit onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

12 FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

12.1 Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

12.2 Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

13 VERBODEN GEBRUIK

13.1 In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud daarvan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

14 AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

14.2 Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

14.3 U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

14.4 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

14.5 In geen geval zal fussy, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

15 VRIJWARING

15.1 Je gaat ermee akkoord fussy. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

16 ONTBINDBAARHEID

16.1In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17 BEËINDIGING

17.1De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

17.2Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

17.3 Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

18 GEHELE OVEREENKOMST

18.1 Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

18.2 Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

18.3 Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

19 TOEPASSELIJK RECHT

19.1Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

20 WIJZIGINGEN VAN SERVICEVOORWAARDEN

20.1U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

20.2 Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

21 CONTACTINFORMATIE

21.1Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar hi@getfussy.com.

TERUGZENDINGEN

Bij Fussy betekent klanttevredenheid heel veel voor ons. Als je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met je aankoop, neem dan contact met ons op via hi@getfussy.com en we zullen je zeker helpen. We hebben ons volledig transparante restitutiebeleid hieronder uiteengezet, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

  1. JE KOFFER IS DEFECT OF KAPOT.

1.1 Niemand houdt van een defect product, wees gerust dat dit uiterst zeldzaam is, maar het gebeurt af en toe. Stuur ons een e-mail op hi@getfussy.com binnen 30 dagen na je aankoop en we zullen dit voor je onderzoeken. Om het probleem snel op te lossen, vragen we je het originele bestelnummer en een beschrijving of video/foto van het defect te sturen.

  1. Bederfelijke goederen kunnen niet worden geretourneerd. Dit betekent dat navullingen en navulverpakkingen om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd of geruild. We kunnen navullingen alleen retourneren als het artikel defect is of in uitzonderlijke omstandigheden.
  2. JE HEBT DE VERKEERDE BESTELLING ONTVANGEN

2.1Ons team heeft veel bestellingen te verwerken en af en toe sturen ze de verkeerde geur of kleur doosje op (vergeef het ons). Als je een verkeerde bestelling hebt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar hi@getfussy.com. Voeg indien mogelijk een foto bij van de verkeerde bestelling die je hebt ontvangen en vermeld het artikel dat ontbreekt en je oorspronkelijke bestelnummer.

Als je vraag hier niet wordt behandeld, stuur ons dan een e-mail op hi@getfussy.com en we zullen ons best doen om je te helpen.

WEDSTRIJDEN & PROMOTIES

Fussy 'BDAY'-promo - 16 juni 2023

Aanbieding vervalt zaterdag 17 juni 2023 om middernacht. Aanbieding niet geldig op producten via onze 'navullingen kopen' pagina - https://www.getfussy.com/products/refills